Flervariabelkalkyl

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Matematik/Tillämpad matematik
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: MAA152

Höstterminen 2019, Eskilstuna, vecka 36 - 45