Vektoralgebra

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Huvudområde: Matematik/Tillämpad matematik
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: MAA150

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 4 - 13