Biomatematik och bioinformatik

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Matematik/Tillämpad matematik
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: MAA135

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 14 - 23