Digitalisering och marknadsföring

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Företagsekonomi
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: FOA142

Denna kurs ger dig en inblick i vad digital marknadsföring innebär och varför det är viktigt för företag att idag ha en hög närvaro online. Kursen ger dig också kunskaper om hur konsumentbeteendet ser ut online idag samt hur digital marknadsföring kan användas effektivt i ett företags marknadsföring.

Höstterminen 2018, Ortsoberoende, vecka 36 - 3