Text

Inledande relativitetsteori 6 HP ges gemensamt av akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola, instutionen för teoretisk fysik, KTH och avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap vid Högskolan i Gävle, i samverkan med KTH RCN (Resurscentrum för nätundervisning vid KTH).


Genomförande

Kursen genomförs online. Kursen finns på en lärplattform där du hittar länkar till kursens olika delar inklusive de automaträttande proven. Du kommer även att ha tillgång till kurslitteraturen (läs- och videomaterial) på kursens hemsida.

Du kommer att kunna få hjälp och support av lärare, arbeta med kursens läsanvisningar, göra självtester och examinationer via kursens nätbaserade system. Detta innebär att all examination sker via internet och det finns inte några fysiska träffar.


Mer information om kursen

sommarfysik.se Länk till annan webbplats.

Här får du även hjälp om din fråga gäller kursmaterial, kursuppgifter eller inloggning i själva kurssystemet.

Till toppen