Övrigt

STA102 Statistik för ekonomer 15 hp

Beslut togs 2018-11-22 att avveckla kursen STA102 Statistik för ekonomer 15 hp. Tre extra omexaminationstillfällen planeras följande datum:

2018-12-21
2019-03-22
2019-05-24