Engelska

Informationen vänder sig till studenter som har registrerats på någon kurs i engelska men inte klarat samtliga av kursens examinationsmoment.

För examinationsmoment som inte anmäls via Studentportalen gäller följande: 

Anmälan till examinationer sker senast två veckor före respektive examinationsdatum till anmalningengelska@mdh.se . Det är viktigt att du anger vilken kurskod och vilket examinationsmoment anmälan gäller; anmälningar som saknar dessa uppgifter kommer inte att beaktas.