Vårdpedagogik

Information om nedlagda kurser inom vårdpedagogik där möjlighet till tre (3) omtentamenstillfällen ges.

VAA003

Tentamenstillfällen för omtenta

Kursen Sjuksköterskan som pedagog och ledare är avslutad. Följande tillfällen finns att examineras:

  • 2019-03-11
  • 2019-05-06
  • 2019-12-02

Efter de tre tillfällena avslutas kursen. För anmälan till examination i kursen VAA003 kontaktas Lillemor Nordh på:  lillemor.nordh@mdh.se

Tentamensanmälan

Om du vill göra en tentamensanmälan, anmäler du dig via studentportalen. Om du saknar tillgång till studentportalen, kontakta studenttorget.
Ange namn, personnummer, kurskod, examinationsmomentet som ska examineras, tentamenstillfälle, om det är en hem- eller salstenta samt ort i din anmälan.
 
Anmälan ska ske senast 10 kalenderdagar före tentamenstillfället.