DVA461 Modellbaserad utveckling, 7,5 hp

Beslut togs 2018-05-14 om att avveckla kursen DVA461 Modellbaserad utveckling, distans, 7,5 hp. Kursen ersätts av DVA471. Sista datum för redovisning av moment är 190515.

Kontaktperson: Antonio Cicchetti, antonio.cicchetti@mdh.se