DVA459 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp

Beslut togs 2018-05-14 om att avveckla kursen DVA459 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp. Kursen ersätts av DVA470. Sista datum för redovisning av moment är 190515.

Kontaktperson: Jan Gustafsson, jan.gustafsson@mdh.se