DVA458 Modellbaserad testning, 2,5 hp

Beslut togs 2018-05-04 om att avveckla kursen DVA458 Modellbaserad testning, 2,5 hp. Kursen ersätts av DVA469. Sista datum för redovisning av moment är 190901.

Kontaktperson: Daniel Sundmark, daniel.sundmark@mdh.se