DVA457 Formell verifiering av reaktiva system, 7,5 hp

Beslut togs 2018-05-04 om att avveckla kursen DVA457 Formell verifiering av reaktiva system, 7,5 hp. Sista datum för redovisning av moment är 190901.

Kontaktperson: Cristina Seceleanu, cristina.seceleanu@mdh.se