DVA448 Regressionstestning och felprediktering, 2,5 hp

Beslut togs 2018-05-04 om att avveckla kursen DVA448 Regressionstestning och felprediktering, 2,5 hp. Kursen ersätts av DVA466. Sista datum för redovisning av moment är 190901.

Kontaktperson: Wasif Afzal, wasif.afzal@mdh.se