DVA445 Funktionell säkerhet för säkerhetskritisk mjukvara, 6 hp

Beslut togs 2018-05-14 om att avveckla kursen DVA445 Funktionell säkerhet för säkerhetskritisk mjukvara, 6 hp. Kursen ersätts av DVA465. Sista datum för redovisning av moment är 190515.

Kontaktperson: Kaj Hänninen, kaj.hanninen@mdh.se