DVA442 Avancerad validering och verifiering, 7,5 hp

Beslut togs 2018-05-04 om att avveckla kursen DVA442 Avancerad validering och verifiering, 7,5 hp. Tre slutexaminationstillfällen ges följande månader:

November- 2018
Januari- 2019
Augusti- 2019

För exakta datum vänligen se  webbschemat.

Kontaktperson: Cristina Seceleanu, cristina.seceleanu@mdh.se