DVA434 Programvarutest, 7,5 hp

Beslut togs 2018-05-04 om att avveckla kursen DVA434 Programvarutest, 7,5 hp. Kursen ersätts av DVA464. Sista datum för redovisning av moment är 190901.

Kontaktperson: Daniel Sundmark, daniel.sundmark@mdh.se