DVA425 Projekt i avancerade inbyggda system, 30 hp

Beslut togs 2018-05-04 om att avveckla kursen DVA425 Projekt i avancerade inbyggda system, 30 hp. Kursen ersätts av DVA474. Sista datum för redovisning av moment är 190831.

Kontaktperson: Mikael Ekström, mikael.ekstrom@mdh.se