DVA335 Design av komplexa datornätverk, 7,5 hp

Beslut togs 2019-03-26 om att avveckla kursen DVA335  Design av komplexa datornätverk, 7,5 hp. Tre slutexaminationstillfällen ges följande datum:

19-06-04
19-08-13
20-01-14*

*Datumet är preliminärt och måste bevakas av studenterna via  webbschemat.

Kontaktperson: Stefan Löfgren, stefan.lofgren@mdh.se