DVA126 Programmeringens grunder, 7,5 hp

Beslut togs 2018-05-14 om att avveckla kursen DVA126 Programmeringens grunder, 7,5 hp. Kursen ersätts av DVA127. Tre slutexaminationstillfällen ges följande månader:

Januari- 2019
Juni- 2019
Augusti- 2019

För exakta datum vänligen se  webbschemat.

Kontaktperson: Stefan Bygde, stefan.bygde@mdh.se