CDT508 Robotik - projektkurs, 30 hp

Beslut togs 2018-05-04 om att avveckla kursen CDT508 Robotik - projektkurs, 30 hp. Kursen ersätts av DVA473. Sista datum för redovisning av moment är 190831.

Kontaktperson: Mikael Ekström, mikael.ekstrom@mdh.se