CDT403 Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp

Beslut togs 2018-05-14 om att avveckla kursen CDT403 Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, 7,5 hp. Kursen ersätts av DVA463. Sista datum för redovisning av moment är 190515.

Kontaktperson: Wasif Afzal, wasif.afzal@mdh.se