CDT312 Artificiell intelligens, 7,5 hp

Beslut togs 2018-05-04 om att avveckla kursen CDT312 Artificiell intelligens, 7,5 hp. Kursen ersätts av DVA340. Tre slutexaminationstillfällen ges följande månader:

Mars- 2019
Juni- 2019
Augusti- 2019

För exakta datum vänligen se  webbschemat.

Kontaktperson: Ning Xiong, ning.xiong@mdh.se