Svenska

Nedan följer viktig information för dig som har oavslutade moment i kurser i svenska och skandinavistik som läggs ned.

Detta anslag vänder sig till studenter som har registrerats på någon kurs i svenska men inte klarat samtliga av kursens examinationsmoment.