Nedlagda kurser i Franska

Mälardalens högskolas kurser i franska har avvecklats och det bedrivs inte längre någon verksamhet inom ämnet. Studenter som har haft oavslutade moment i kurserna har fått möjlighet att genomföra tentamen.

Detta anslag vänder sig till studenter som har registrerats på någon kurs i franska men inte klarat samtliga av kursens examinationsmoment.

 

Nedlagda kurser i franska

Inga kurser hittades
Titel