Folkhälsovetenskap

Information om nedlagda kurser inom folkhälsovetenskap där möjlighet till tre (3) omtentamenstillfällen ges.

Tentamenstillfällen för omtenta 

Tillfällen för att göra en omtenta för samtliga kurser presenteras nedan. Kom ihåg att anmäla dig 10 kalenderdagar före tentamenstillfället (mer information om det nedan). Vänd dig till ansvarig lärare för att få aktuellt tentamensdatum. 

På följande nedlagda kurser erbjuds tre tillfällen för omexamination, därefter är det inte längre möjligt att examineras på kurserna.

  • FHA009 - Hälsofrämj ande arbete- individ- och gruppnivå
  • FHA021 - Global hälsa
  • FHA025 - Grundläggande folkhälsovetenskap inom hälso- och sjukvård
  • BMA030 - Folksjukdomar och sjukdomslära

Vid följande tillfällen erbjuds omexamnination för samtliga kurser i punktlistan ovan.

  • Tentamensperiod 2 HT18 (januari 2019)
  • Tentamensperiod 1 VT19 (juni 2019)
  • Tentamensperiod 2 VT19 (augusti 2019)

Datum och plats går att hitta i schemat några veckor innan tentamen.

Tentamensanmälan

Om du vill göra en tentamensanmälan, anmäler du dig via studentportalen. Om du saknar tillgång till studentportalen, kontakta studenttorget.

Ange namn, personnummer, kurskod, examinationsmomentet som ska examineras, tentamenstillfälle, om det är en hem- eller salstenta samt ort i din anmälan.

Anmälan ska ske senast 10 kalenderdagar före tentamenstillfället.

Vid frågor, kontakta Charlotta Hellström på charlotta.hellstrom@mdh.se