Nedlagda kurser i lärarutbildningen

Har du rester från tidigare terminer i lärarutbildningen så är det nu extra viktigt att du tar igen dessa poäng eftersom kurserna i lärarprogrammet håller på att fasas ut. Detta beror på att en ny lärarutbildning startade i hela Sverige hösten 2011.

Detta gäller när en kurs upphör:

Högskolan har skyldighet att anordna omprov vid tre provtillfällen. Dessa provtillfällen erbjuds under de två terminer som följer efter att kursen gavs för sista gången. Ett extra tillfälle kan erbjudas om akademichefen anser att särskilda skäl föreligger för ett sådant extra tillfälle.

Nedlagda lärarkurser

Visar 2 artiklar
Titel 
Lärarprogrammet HT01-VT11
Ämneslärarprogrammet

 

Har du frågor om att slutföra kurser inom lärarprogrammet, vänligen kontakta studievägledare.

Ta kontakt med studievägledare för lärarprogrammen