Kursplan - Engelska 4, Narrativ och teori 7.5 hp

English 4, Narrative and theory

Kurskod: ENA403
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Engelska
Huvudområde(n): Engelska,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom litteraturvetenskapliga studier, med särskilt fokus på studier inom berättarteknik, narratologi och därmed besläktade fält. Kursen ger också fördjupade insikter om engelskspråkig litteratur samt litteraturvetenskapligt skrivande på engelska.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
- definiera och beskriva centrala begrepp inom narratologi och angränsande fält
- läsa, analysera och diskutera litteraturteori och litteraturkritik inom narratolog
- tillämpa narratologi och litteraturvetenskapliga metoder på analyser av skönlitterära texter
- planera och skriva en argumenterande och i narrativ teori förankrad uppsats

Innehåll

- brittiska och nordamerikanska litterära verk i olika genrer
- litteraturteoretiska och litteraturkritiska texter inom narratologi och därmed besläktade fält

Undervisning

Seminarier och handledning samt muntliga och skriftliga uppgifter. Vissa IKT-inslag. Deltagande i alla schemalagda undervisningsmoment är obligatoriskt.
Kursen kan också ges på distans via webbaserad kursplattform. Även i detta fall kan obligatoriska kursmöten förekomma under terminens gång.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp med successiv fördjupning i engelska. I dessa 90 hp ska ingå minst 22,5hp successiv fördjupning i kurser med litteraturvetenskaplig inriktning varav minst 7,5 hp på Engelska 3. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Inlämningsuppgift. Uppsats (INL1), 5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Inlämningsuppgift. Kursportfolio av fortlöpande muntliga analyser med skriftlig dokumentation (INL2), 2,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

För att erhålla betyget VG för kursen ska den studerande ha uppnått detta betyg på INL1.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter kan ingå genom val av texter.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med Engelska 4.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-17

Senaste uppdatering: 2013-07-17

Böcker

Abbott, H. Porter;

The Cambridge introduction to narrative

ISBN: 0521715156 (hft.) LIBRIS-ID: 10908324

xvii, 272 s.

Herman, David;

The Cambridge companion to narrative

ISBN: 0-521-85696-5 (hbk.) : £45.00 LIBRIS-ID: 10504964

xiii, 310 p.

Austen, Jane; Parrish, Stephen Maxfield;

Emma : an authoritative text, backgrounds, reviews and criticism

ISBN: 0-393-97284-4 (pbk.) LIBRIS-ID: 4885643

ix, 449 s.

Skaffa denna utgåva som har mycket extra material

Highsmith, Patricia;

The talented Mr Ripley

ISBN: 0099552272 (pbk.) : ¹5.99 LIBRIS-ID: 12056622

248 p.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Ishiguro, Kazuo;

The remains of the day

ISBN: 0-571-15491-3 LIBRIS-ID: 5054242

245 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

James, Henry; Esch, Deborah; Warren, Jonathan;

The turn of the screw : authoritative text, contexts, criticism

ISBN: 0-393-95904-X (pbk.) LIBRIS-ID: 4885207

xiii, 271 s.

Skaffa denna utgåva som har mycket extra material. NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Norris, Frank; Pizer, Donald;

McTeague : a story of San Francisco : authoritative text, contexts, criticism

ISBN: 0-393-97013-2 (pbk) ; No price LIBRIS-ID: 4885551

xiv, 415 p

skaffa denna utgåva som har mycket extra material.

Woolf, Virginia;

To the lighthouse

ISBN: 0-00-654756-7 LIBRIS-ID: 4466621

224 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Kompendier

Molander Danielsson, Karin, ;

Selected texts for Narrative and theory

Webbadresser

Welty, Eudora, ;

Why I Live ar the P.O.

Övrigt

Rekommenderade filmer: Clueless. Regi: Amy Hackerling The Talented Mr Ripley. Regi: Anthony Minghella The Remains of the Day. Regi: James Ivory

Giltig från: VT16

Beslutsdatum: 2015-12-14

Senaste uppdatering: 2016-12-07

Böcker

Abbott, H. Porter;

The Cambridge introduction to narrative

ISBN: 0521715156 (hft.) LIBRIS-ID: 10908324

xvii, 272 s.

Ishiguro, Kazuo;

The remains of the day

ISBN: 0-571-15491-3 LIBRIS-ID: 5054242

245 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

James, Henry; Esch, Deborah; Warren, Jonathan;

The turn of the screw : authoritative text, contexts, criticism

ISBN: 0-393-95904-X (pbk.) LIBRIS-ID: 4885207

xiii, 271 s.

Skaffa denna utgåva som har mycket extra material. NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Woolf, Virginia;

Mrs Dalloway

ISBN: 1-85326-191-2 LIBRIS-ID: 6450846

141 s.

Any edition.

Williams, John; McGahern, John;

Stoner

ISBN: 9780099561545 LIBRIS-ID: 14741206

xvi, 288 s.

Any edition.

Winterson, Jeanette;

Lighthousekeeping

ISBN: 0-00-718151-5 LIBRIS-ID: 9373247

232 s.

Any edition.

Kompendier

Additional reading will be made available on Blackboard

Webbadresser

Welty, Eudora, ;

Why I Live ar the P.O.

Conrad, Joseph;

The Secret Sharer

Övrigt

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2017-12-09

Senaste uppdatering: 2016-12-09

Böcker

Abbott, H. Porter;

The Cambridge introduction to narrative

ISBN: 0521715156 (hft.) LIBRIS-ID: 10908324

xvii, 272 s.

Ishiguro, Kazuo;

The remains of the day

ISBN: 0-571-15491-3 LIBRIS-ID: 5054242

245 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

James, Henry; Esch, Deborah; Warren, Jonathan;

The turn of the screw : authoritative text, contexts, criticism

ISBN: 0-393-95904-X (pbk.) LIBRIS-ID: 4885207

xiii, 271 s.

Skaffa denna utgåva som har mycket extra material. NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Goldman, William;

The Princess Bride

ISBN: 9780156035217 LIBRIS-ID: 17201890

456 s.

Valfri utgåva

Lee, Harper.;

To kill a mockingbird

ISBN: 0446310786 LIBRIS-ID: 11211875

281 p.

Valfri utgåva

Ondaatje, Michael;

The English patient

ISBN: 0-7475-7259-3 LIBRIS-ID: 9809832

324 s.

Valfri utgåva

Snicket, Lemony.; Helquist, Brett;

The bad beginning

ISBN: 9780061146305 (pbk.) LIBRIS-ID: 18235444

142 p.

Valfri utgåva

Stein, Gertrude;

The autobiography of Alice B. Toklas

ISBN: 0-679-72463-X LIBRIS-ID: 5122921

252 s.

Valfri utgåva

Kompendier

Additional reading will be made available on Blackboard

Övrigt

Giltig från: VT18

Beslutsdatum: 2017-12-19

Senaste uppdatering: 2017-12-22

Böcker

Abbott, H. Porter;

The Cambridge introduction to narrative

ISBN: 0521715156 (hft.) LIBRIS-ID: 10908324

xvii, 272 s.

Ishiguro, Kazuo;

The remains of the day

ISBN: 0-571-15491-3 LIBRIS-ID: 5054242

245 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Ondaatje, Michael;

The English patient

ISBN: 0-7475-7259-3 LIBRIS-ID: 9809832

324 s.

Valfri utgåva

Conrad, Joseph;

Heart of darkness

ISBN: 978-1-78599-627-6 LIBRIS-ID: 21804640

240 sidor

Valfri utgåva

O’Brien, Tim;

The Things They Carried/In the Lake of the Woods, Combined edition

ISBN: 9780547577517 (please note: this is a combined edition of two books (both will be used and discussed in the course)--different editions of each book can also be procured individually)

Proulx, Annie;

Close range : Wyoming stories

ISBN: 1-85702-942-9 LIBRIS-ID: 6479170

318 s.

Vonnegut, Kurt;

Slaughterhouse-five, or, the children's crusade : a duty-dance with death

ISBN: 0-440-18029-5 LIBRIS-ID: 12480337

215 p.

Valfri utgåva

Morrison, Toni;

The bluest eye

ISBN: 0099759918 LIBRIS-ID: 4529101

172 s.

Valfri utgåva

Anderson, Sherwood;

Winesburg, ohio

ISBN: 978-0-09-958908-2 LIBRIS-ID: 21685366

256 sidor

Valfri utgåva

Selected short stories in the public domain will be provided by the instructor in the course module as complementary readings.

Kompendier

Additional reading will be made available on Blackboard

Övrigt

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2018-12-18

Senaste uppdatering: 2018-12-28

Böcker

Abbott, H. Porter;

The Cambridge introduction to narrative

ISBN: 0521715156 (hft.) LIBRIS-ID: 10908324

xvii, 272 s.

Ishiguro, Kazuo;

The remains of the day

ISBN: 0-571-15491-3 LIBRIS-ID: 5054242

245 s.

Valfri utgåva.

Ondaatje, Michael;

The English patient

ISBN: 0-7475-7259-3 LIBRIS-ID: 9809832

324 s.

Valfri utgåva.

Conrad, Joseph;

Heart of darkness

ISBN: 978-1-78599-627-6 LIBRIS-ID: 21804640

240 sidor

Valfri utgåva.

Atwood, Margaret;

Alias Grace

ISBN: 9780349010717 LIBRIS-ID: 21526943

545 sidor

Valfri utgåva.

Macdonald, Helen;

H is for Hawk

ISBN: 9780099575450 LIBRIS-ID: 17561558

300 s.

Valfri utgåva.

Smith, Ali;

There But For The

ISBN: 9780241961957 LIBRIS-ID: 14179713

356 s.

Valfri utgåva.

Kompendier

Additional theory and criticism will be made available on Canvas.