Kursplan - Deutsche Krimis 1 7.5 hp

German Crime Fiction 1

Denna kursplan är inte aktuell och ges inte längre

Kurskod: TYA106
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Tyska
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen har som syfte att förbättra läsförståelsen och utöka ordförrådet i tyska genom läsning av tyska deckare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- identifiera gångbara ord, fraser och utryck
- redovisa idiomatiska och fraseologiska fenomen i tyskspråkiga texter
- använda relevanta lexika och andra hjälpmedel
- sammanfatta innehållet i tyskspråkig skönlitteratur
- analysera och reflektera kring tyskspråkig skönlitteratur

Innehåll

- läsning av tyskspråkiga deckare
- ordförrådsträning med fokus på fraseologi och idiomatik
- grundläggande analyser av tyskspråkig skönlitteratur

Undervisning

Kursen administreras via en kurshemsida och kräver tillgång till Internet.

Särskild behörighet

Tyska steg 3 (områdesbehörighet 2 med förändring) eller Tyska 3 (områdesbehörighet A2). Tyska baskurs 15 hp ger motvarande behörighet som Tyska steg 3/Tyska 3.

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), 7,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Inga.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT14

Beslutsdatum: 2014-08-07

Senaste uppdatering: 2014-08-07

Övrigt

Litteraturförteckning Deutsche Krimis 1

Fyra böcker väljs fritt litteraturförteckningen (se länken ovan). Även egna bokförslag är möjliga om det är fråga om tyskspråkiga deckare och om läraren godkänt dem. Det totala antalet lästa sidor ska vara ca 1000.

Böcker

Kästner, Erich;

Emil und die Detektive : ein Roman für Kinder

ISBN: 978-3-7915-3012-3 LIBRIS-ID: 5978039

166 s.

Kinder- und Jugendkrimi NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Glauser, Friedrich;

Wachtmeister Studer : Krock & Co ; Die Fieberkurve

ISBN: 3-7160-1184-3 LIBRIS-ID: 5894981

506 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Dürrenmatt, Friedrich;

Der Richter und sein Henker : Kriminalroman

ISBN: 3-257-22535-0 LIBRIS-ID: 5181240

181 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Süskind, Patrick;

Das Parfum : die Geschichte eines Mörders

ISBN: 3-257-06540-X LIBRIS-ID: 10243149

319 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Schlink, Bernhard;

Selbs Mord : Roman

ISBN: 3-257-06280-X LIBRIS-ID: 5180940

265 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Schlink, Bernhard;

Selbs Betrug : Roman

ISBN: 3-257-22706-X LIBRIS-ID: 5181268

298 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Gercke, Doris;

Weinschröter, du musst hängen : Roman

ISBN: 3-442-09971-4 LIBRIS-ID: 5253511

150 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Berndorf, Jacques.;

Eifel-Blues : Kriminalroman

ISBN: 3-89425-442-4 LIBRIS-ID: 12234583

253 S.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Noll, Ingrid;

Die Apothekerin : Roman

ISBN: 3-257-22930-5 LIBRIS-ID: 5181296

248 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Hammesfahr, Petra;

Die Sünderin : Roman

ISBN: 3-499-22755-X (kart.) ; DM 19.90, EUR 10.50 LIBRIS-ID: 5321042

441 S.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Haas, Wolf;

Silentium!

ISBN: 3-499-43346-X (kart.) ; DM 12.90, S 94.00 LIBRIS-ID: 5321866

222 S.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Haas, Wolf;

Komm, süsser Tod

ISBN: 3-499-43287-0 (kart.) ; DM 9.90, S 72.00 LIBRIS-ID: 5321814

222 S.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Komarek, Alfred;

Polt muss weinen : Roman

ISBN: 3-257-23129-6 LIBRIS-ID: 12520794

183 S

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Eckert, Horst;

Die Zwillingsfalle : Kriminalroman

ISBN: 3-89425-238-3 (kart.) ; DM 19.80 LIBRIS-ID: 6677035

351 S.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Schenkel, Andrea Maria;

Tannöd

ISBN: 978-3-442-73673-7 LIBRIS-ID: 10966890

125 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Herfurtner, Rudolf;

Milo und die Jagd nach dem grünhaarigen Mädchen

ISBN: 3-423-62100-1 : kart. : EUR 7.50 LIBRIS-ID: 8614708

199 s.

Kinder- und Jugendkrimi NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Eckert, Horst.;

Ausgezählt : Kriminalroman

ISBN: 3-89425-265-0 LIBRIS-ID: 8466570

407 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Schätzing, Frank;

Tod und Teufel

ISBN: 978-3-89705-296-3 LIBRIS-ID: 12323294

373 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Schweikert, Ulrike;

Das Jahr der Verschwörer : Roman

ISBN: 3-426-62615-2 LIBRIS-ID: 9966556

350 s.

Kinder- und Jugendkrimi NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Paprotta, Astrid.;

Die ungeschminkte Wahrheit : Kriminalroman

ISBN: 3-492-27077-8 LIBRIS-ID: 9590672

332 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Eschbach, Andreas;

Der Nobelpreis : Roman

ISBN: 978-3-404-15763-1 LIBRIS-ID: 11904441

555 p.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Bernuth, Christa;

Damals warst du still : Roman

ISBN: 3-442-46062-X : kart. : EUR 8.95 (DE) LIBRIS-ID: 10312402

414 S.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Swann, Leonie;

Glennkill : Roman : [ein Schafskrimi]

ISBN: 978-3-442-46415-9 LIBRIS-ID: 12029180

375 p.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Löhr, Robert;

Der Schachautomat : historischer Roman

ISBN: 3-492-04796-3 : Pp. : EUR 19.90 (DE),EUR 20.50 (AT), sfr 34.90 LIBRIS-ID: 9993292

406 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Krohn, Barbara;

Die Toten von Santa Lucia : Roman

ISBN: 3-442-46177-4 (kart.) EUR 7.95 LIBRIS-ID: 12605038

287 S.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Reichlin, Linus;

Die Sehnsucht der Atome : Kriminalroman

ISBN: 978-3-8218-5835-7 (Gb.) sfr 33.90 (freier Pr.) LIBRIS-ID: 12606474

359 S.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Ritzel, Ulrich;

Beifang : Roman

ISBN: 978-3-442-75181-5 LIBRIS-ID: 12521338

462 p.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Ritzel, Ulrich;

Die schwarzen Ränder der Glut : Roman

ISBN: 3-442-73010-4 (kart.) EUR 9.00, sfr 16.00 LIBRIS-ID: 12607000

412 S.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Schenkel, Andrea Maria;

Kalteis : Roman

ISBN: 978-3-89401-549-7 LIBRIS-ID: 10535210

153 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Steinfest, Heinrich;

Die feine Nase der Lilli Steinbeck : Kriminalroman

ISBN: 978-3-492-27137-0 LIBRIS-ID: 12120274

346 p.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Juretzka, Jörg.;

Alles total groovy hier : Kriminalroman

ISBN: 978-3-86789-064-9 LIBRIS-ID: 12480966

221 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Jaumann, Bernhard;

Die Stunde des Schakals : Roman

ISBN: 978-3-463-40569-8 LIBRIS-ID: 11911419

317 p.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Blettenberg, Detlef;

Murnaus Vermächtnis : Roman

ISBN: 978-3-8321-9537-3 (Pp.) EUR 19.95, ca. sfr 34.50 (freier Pr.) LIBRIS-ID: 12605940

575 S.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Borrmann, Mechtild;

Wer das Schweigen bricht

ISBN: 978-3-86532-231-9 LIBRIS-ID: 13603906

224 s.

NOTERA: Valfri utgåva kan användas

Herrmann, Elisabeth;

Zeugom der Toten

427 s Valfri utgåva

Ani, Friedrich;

Süden und das heimliche Leben

203 s Valfri utgåva

Kröger, Merle;

Grenzfall

374 s Valfri utgåva

Bottini, Oliver;

Der kalte Traum

448 s Valfri utgåva

Ani, Friedrich;

M

368 s Valfri utgåva

Hültner, Robert;

Am Ende des Tages

280 s Valfri utgåva

Wittekindt, Matthias;

Marmormänner

256 s Valfri utgåva