Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll kan endast sökas för program. Ett beviljat studieuppehåll innebär att du har rätt att återkomma till programmet efter uppehållets slut.

Om du överväger ett studieuppehåll behöver du kontakta studievägledaren för det program du går, och gå igenom förutsättningarna för studieuppehållet och din återkomst till programmet. Detta är obligatoriskt för alla studenter där VFU (praktik) ingår i programmet, men värdefullt även för studenter utan praktikinslag i sina program – så välkommen att kontakta studievägledaren på programmet du går för vägledning och reflektion.

Mot bakgrund av hur programmen är utformade och planerade kan ett studieuppehåll beviljas tidigast efter en termins studier. Studieuppehåll kan beviljas endast för hel termin, och i högst två terminer. För att ansöka om studieuppehåll fyller du i blanketten Ansökan om studieuppehåll, som sedan handläggs av akademin som ansvarar för programmet.

Ur regelverket:
”Om det finns särskilda skäl kan du medges att få fortsätta dina studier efter studieuppehållet. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t ex vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.”
7 kap. 33 § HF och 4 § UHRFS 2013:3

Om det sker ett uppehåll i studierna utan att detta meddelas till högskolan anses man ha avbrutit sina studier, vilket i praktiken innebär att man förlorar sin plats på programmet. Det är därför angeläget att man alltid kontaktar studievägledningen för att få bra perspektiv på sin studiesituation.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier och inte avser att komma tillbaka, ska du anmäla det till högskolan. Det gör att du kan söka och ha chans att bli antagen till kursen/programmet igen.

Om du inte anmäler avbrott kan du inte antas till kursen/programmet igen, utan kan endast omregistreras i mån av plats. Om det är en kurs/ett program som många söker kan det vara svårt att få en plats igen.

Det är också viktigt att meddela avbrott till högskolan för att undvika missförstånd med exempelvis CSN och A-kassan.

Återbud eller avbrott på kurs

Om du vill avbryta studierna på en kurs och gör det inom tre veckor efter att kursen startat kan du på ett enkelt sätt lämna återbudantagning.se. Detta kan få konsekvenser för dig som ansökt om studiemedel, så kontakta därför alltid CSN vid återbud/avbrott.

Om det har gått mer än tre veckor efter att kursen startat, gör du själv avbrott från kursen i Ladok. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta studenttorget@mdh.se.

Avbrott på program

Vill du göra avbrott på ett program fyller du i blanketten Anmälan om studieavbrott som sedan handläggs av akademin som ansvarar för programmet. Du är alltid välkommen att kontakta studievägledaren som ansvarar för programmet för ett avslutningssamtal.

Om du har frågor om studieuppehåll och studieavbrott är du välkommen att kontakta studievägledaren för kursen/programmet, eller studievagledning@mdh.se.