Under studietiden

Här finns information om högskolepoäng, terminer, utbildningsnivåer, tentamen och studiemedel.

Högskolepoäng

Program och kurser på högskolan anges i högskolepoäng, hp:

  • 1,5 hp = en veckas heltidsstudier
  • 30 hp = en termins heltidsstudier
  • 60 hp = ett läsårs heltidsstudier

Kurser kan vara olika långa. Antalet högskolepoäng, hp, visar hur stor din arbetsinsats är. Kurser kan också erbjudas i annat tempo än heltid; halvfart eller kvartsfart. En kurs med omfattningen 30 hp som erbjuds på halvfart ges under två terminer, istället för en termin om den hade gått på helfart.

Terminer

Ett läsår består av en hösttermin och en vårtermin. Varje termin består av 20 veckor. Du hittar aktuella terminstider, dvs när läsår börjar och slutar, vid Mälardalens högskola .

Utbildningsnivåer

Kurserna delas in i olika nivåer beroende på svårighetsgrad:

  • G1N = första grundläggande nivån för nybörjare, kräver enbart gymnasiestudier
  • G1F = första grundläggande nivån men fortsättningsnivå, kräver kurser på G1N-nivå
  • G2F = andra fortsättningsnivån på grundstudierna, kräver många kurser på G1N- och G1F-nivå

Kurser på dessa nivåer erbjuds inom program på grundnivå, t ex kandidat- och högskoleingenjörsutbildningar.

Kurser på avancerad nivå rubriceras som A1N och A1F och erbjuds inom t ex påbyggnadsutbildningar, magister- och masterprogram.

Tentamen

En tentamen är ett vanligt sätt att pröva att du har förstått innehållet i en kurs. Det vanligaste är att tentan är skriftlig men den kan även vara muntlig. En avgörande skillnad mot prov på gymnasiet är att en tenta oftast testar att du förstått de övergripande sammanhangen av innehållet i kursen, där du får analysera och jämföra teorier och lösningar. Tentornas utformning kan variera beroende på vilken utbildning du studerar.

Studiemedel

Centrala studiestödsnämnden (CSN) tar emot dina frågor och din ansökan om studiemedel. Studiemedel består av två delar, bidrag och lån, och beloppen för studiemedel grundar sig på hur mycket du studerar – helfart eller halvfart.