Program eller fristående kurs

Mälardalens högskola erbjuder program och fristående kurser inom många områden. Ett program består av kurser sammansatta av högskolan och leder alltid till en examen. Som programstudent har du platsgaranti till kurserna inom ditt program. Vi har utbildningsprogram och kurser på grundläggande och avancerad nivå.

Vi erbjuder också många fristående kurser och inom vissa ämnesområden kan du nå en examen på egen hand. Väljer du att studera via fristående kurser för att nå din examen kan du välja att söka kurser som erbjuds på heltid eller deltid beroende på kursutbudet. Du gör då en ny ansökan till varje termin och kan på så vis skräddarsy en utbildning genom att kombinera intressanta kurser. Om du vill att dina studier ska leda fram till en examen är det viktigt att du känner till vilka regler som gäller så kontakta gärna en studievägledare för ämnesområdet du är intresserad av om du är osäker.

Det är inte möjligt att studera till exempelvis lärare, socionom, sjuksköterska eller fysioterapeut via fristående kurser. För att nå en sådan yrkesexamen måste man vara programstudent. Kontakta gärna våra studievägledare om du har funderingar kring våra utbildningsalternativ.

Studera på plats eller distans

Många av våra utbildningar är förlagda på campus och innebär att du studerar på plats på Mälardalens högskola. All tid är inte schemalagd med föreläsningar, seminarier och laborationer utan det finns tid också för självstudier där du förväntas läsa kurslitteratur, delta i projekt- och grupparbeten, skriva rapporter och genomföra mycket annat förberedelse- och repetitionsarbete. Ett tips är att utgå ifrån att heltidsstudier motsvarar minst 40 timmar i veckan, som ett heltidsarbete ungefär.

Vi erbjuder vissa kurser och några enstaka program på distans.  En del av våra distanskurser har träffar, dock inte i samma utsträckning som att studera på plats. Det finns också kurser som inte har några fysiska träffar utan där all undervisning sker på distans. Distansstudier innebär att du själv planerar när du ska studera och kan till stor del styra din egen tid även om omfattningen av studierna, och tiden du förväntas lägga ner på dina studier (heltid/deltid), är densamma som då du läser på campus.

Studera på heltid eller deltid

Heltidsstudier

Ett läsår består av 40 veckor och är indelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Om du studerar heltid läser du 60 högskolepoäng (hp) per år. Att studera heltid innebär ett läsår på sammanlagt 40 veckor och en studievecka på cirka 40 timmar, dvs ungefär som ett heltidsjobb. Alla timmarna är dock inte schemalagda i form av föreläsningar, seminarier eller laborationer, utan en stor del av tiden är det meningen att du ska studera på egen hand eller i grupp. Ditt schema kan se olika ut under olika veckor.

Högskolestudier beräknas i ett poängsystem där en veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 hp. En kurs på heltid som pågår en termin omfattar 30 hp. Samma kurs som erbjuds på halvfart pågår istället under två terminer. Efter avslutad grundutbildning om minst 180 hp kan du ha möjlighet att gå vidare till avancerad nivå och läsa ett magister- eller masterprogram. Känner du att du vill fortsätta studera efter det, eller hittat ett ämne du brinner för, kanske du väljer att läsa vidare på forskarnivå.

Deltidsstudier

En del utbildningar erbjuds på deltid, t ex halvfart eller kvartsfart. Då får du färre högskolepoäng per vecka och du förväntas också studera färre timmar varje vecka. Ibland kan det vara så att föreläsningar och möten på deltidskurser är planerade till helger och kvällar så att du kan kombinera studierna med ett arbete. Studietakten påverkar hur mycket studiemedel du kan få.