Innan studierna

Här finns information om antagningspoäng och urvalsgrupper.

Antagningspoäng

Många blivande studenter undrar vilken antagningspoäng som krävs för att bli antagen till en utbildning. Antagningspoängen är beroende av hur många behöriga sökande som finns till de platser som erbjuds på programmet eller kursen, så det är omöjligt att inför en kommande termin säga hur hög antagningspoängen kommer att bli. För att få en överblick av hur antagningspoängen varit tidigare kan du ta del av statistiken på Universitets- och högskolerådet (UHR)  som bl a visar hur många som sökte en viss utbildning en viss termin, hur många som blev antagna i varje urvalsgrupp och vilken den lägsta antagningspoängen var. Det finns två antagningsomgångar, urval 1 (juli/december) och urval 2 (augusti/januari). Det kan vara lägre antagningspoäng i urval 2, om någon eller några som blivit antagna i urval 1 har tackat nej till erbjuden plats.

Urvalsgrupper

När du ansöker till utbildning på högskolenivå konkurrerar du om en studieplats i den urvalsgrupp du placeras i med utgångspunkt från hur du avslutat dina tidigare studier, för att bli behörig till högskolestudierna. Enkelt beskrivet ser det ut så här för de vanligaste urvalsgrupperna:

BI = gymnasiebetyg utan komplettering
BIex = gymnasiebetyg utan komplettering för gymnasiebetyg inom Gy11, upphör 2017
BII = gymnasiebetyg med komplettering
BF = betyg/studieomdöme från folkhögskola

HP = högskoleprov

Du måste ha en godkänd förutbildning som ger behörighet till högskolestudier, så kallad grundläggande behörighet, även om du skriver högskoleprovet. Högskoleprovet ersätter alltså inte den grundläggande behörigheten, dvs den godkända förutbildningen via gymnasiet, Komvux eller folkhögskola, men ger dig möjlighet att konkurrera i två urvalsgrupper när du ansöker. En ytterligare chans, alltså.