Stödformer

Exempel på stödformer som samordnaren kan rekommendera är följande

 • Anteckningshjälp
 • Mentor
 • Inläst litteratur
 • Förlängd tentamenstid
 • Examination i mindre grupp
 • Talsyntes och språkprogram
 • Tillgång till resursrum eller lånedator
 • Teckenspråkstolkning

För alla studenter finns följande stöd:

 • Talsyntesen TorTalk
 • Språk- och grammatikprogrammen
  StavaRex
  SpellRight

Du hittar programmen här: Stödprogram