Efter studierna

Här finns information om examen och alumni.

Examen

Att slutföra dina studier med en examen, oavsett om du studerar inom program eller via fristående kurser, är ett tydligt bevis på att du har förmågan att slutföra något du påbörjat. Det är en viktig egenskap att visa för framtida arbetsgivare, att du har kraften och kunnandet att gå i mål med stora och viktiga åtaganden.

En generell examen visar att du har studerat inom ett ämnesområde till en viss fördjupningsnivå, t ex kandidat- och masterexamen. En yrkesexamen kräver fler kompetenser än endast inom ett ämnesområde, t ex högskole- och civilingenjörsexamen. För många yrkesexamina, exempelvis lärare och socionom, gäller att man måste vara programstudent och har inte möjlighet till några fria val. Du hittar examina vid Mälardalens högskola här .

Alumni

Alumn betyder ”tidigare student vid högskola och universitet som vill hålla kontakt”.

När du har tagit din examen kan du fortsätta att hålla kontakten med Mälardalens högskola via nätverket för tidigare studenter, MDH Alumni. Då får du tillgång till nyheter och kompetensutveckling, kan engagera dig som gästföreläsare eller mentor och också erbjuda examensarbeten och uppsatser till studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning.