Resultat

Du hämtar själv ditt resultat efter högskoleprovet. Du kan använda ditt resultat för att söka till högskolan i fem år. Det är alltid ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller.

Så här hämtar du ditt resultat

Via ditt konto på hogskoleprov.nu

Via Mitt konto på antagning.se

Via adressen på linjalen du fick på provet. När du använder denna länk ska du skaffa dig ett lösenord, som skickas till dig och sedan kan du logga in för att komma fram till resultatet. Om du saknar svenskt personnummer måste du använda denna länk. Personer utan svenskt personnummer måste själva skriva ut och skicka in resultatet till Antagningen.

Resultatet gäller i fem år

Du kan använda ditt resultat för att söka till högskolan i fem år. Det är alltid ditt bästa resultat från de senaste fem åren som gäller. Resultatet förs automatiskt in i antagningssystemet, förutsatt att du har anmält dig till högskolestudier.

Ditt högskoleprovsresultat kan inte ersätta behörighetskraven. Du måste fortfarande uppfylla grundläggande behörighet för de kurser och program du söker.