Kallelse

Kallelse till provet får du per e-post cirka en vecka före provdagen.

Kallelsen innehåller bland annat uppgifter om var provet äger rum, godkända hjälpmedel, schema för dagen samt information om giltig legitimation.

Du kan också hämta din kallelse via ditt konto på hogskoleprov.nu

Om du inte fått någon kallelse, kontrollera först att den inte filtrerats som skräppost.

Ta kontakt med de ansvariga för högskoleprovet om du inte fått din kallelse när några dagar återstår.