Dyslektiker och synskadade

Provet äger rum samma dag som det ordinarie provet och har samma innehåll men provtiden är förlängd. Det så kallade utprövningspasset utgår.

Personer med dyslexi

För att få göra det anpassade högskoleprovet måste du styrka din dyslexi med ett intyg utfärdat av en av Universitets- och högskolerådet godkänd intygsgivare eller legitimerad logoped.

studera.nu  finns mer information om vad som är ett giltigt intyg och även en förteckning över godkända intygsgivare.

Provställe är: Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Senast sista anmälningsdag ska du mejla intyget till mailto:admdrift@mdh.se.

Utländska intyg godkänns inte.

Ditt intyg ska vara i pdf-format. Skanna alla sidor i dokumentet och se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multipage-pdf. Om intyget är i färg ska du också skanna din multipage-pdf i färg.

När du anmäler dyslexi och får du information om att det redan finns ett intyg registrerat på dig. Då behöver du inte skicka in ett nytt intyg.

Observera att intygen ska vara MDH tillhanda, senast sista anmälningsdag.

För ytterligare information e-posta admdrift@mdh.se eller ring 021-10 73 74

Personer med synskada

Provet finns anpassat för svagt synskadade och gravt synskadade. För att få göra det anpassade högskoleprovet måste du vara inskriven vid någon av landets syncentraler och vara berättigad till synhjälpmedel. Du måste även ha ett intyg från din syncentral.

studera.nu finns mer detaljerad information.

Provställe är: Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Senast sista anmälningsdag ska du mejla intyget till mailto:admdrift@mdh.se 

Utländska intyg godkänns inte.

Ditt intyg ska vara i pdf-format. Skanna alla sidor i dokumentet och se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multipage-pdf. Om intyget är i färg ska du också skanna din multipage-pdf i färg.

När du anmäler dyslexi och får information om att det redan finns ett intyg registrerat på dig. Då behöver du inte skicka in ett nytt intyg.

Observera att intygen ska vara MDH tillhanda, senast sista anmälningsdag.

För ytterligare information e-posta admdrift@mdh.se eller ring 021-10 73 74