Studieavgift

För att läsa en utbildning i Sverige måste du från och med höstterminen 2011 betala en studieavgift. Avgiften gäller endast för studenter som inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz och läser på grundnivå och avancerad nivå. Här kan du läsa om studieavgiften och se om du är befriad från att betala avgiften.

Studieavgifter vid Mälardalens högskola

Följande studieavgifter gäller för ett läsår för utbildningsprogrammen vid Mälardalens högskola. I listan ser du vad en heltidsutbildning kostar läsåret 2017/2018 inom ett visst område. För exakta avgifter för ditt program, se respektive programsida.
 

Ämnesområde

Humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap 98,500 SEK
Naturvetenskap, teknik, hälsovetenskap och medicin 135,000 SEK
Design 260,000 SEK
Musik 230,000 SEK


Ovanstående avgifter är i svenska kronor (SEK) och avser 30 ECTS poäng per termin (60 ECTS per läsår). Avgiften betalas per termin och den första terminen måste vara betald innan studierna påbörjas.

Besök antagning.se för att läsa mer om vem som behöver betala anmälnings- och studieavgift.

 

Återbetalning av studieavgift

Högskolan får enligt 12 § studieavgiftsförordningen återbetala hela eller del av studieavgiften om en student har betalat studieavgiften men inte längre är avgiftsskyldig enligt 5 § studieavgiftsförordningen. Återbetalningen ska avse den del av utbildningen som studenten inte är avgiftsskyldig för.

Högskolan får enligt 4 § i den lokala Antagningsordningen även i andra fall betala tillbaka hela eller en del av studieavgiften om studenten av särskilda skäl är förhindrad att delta i utbildningen. En återbetalning bör i så fall göras senast innan aktuellt läsår är avslutat.

I de fall en student som är skyldig att betala studieavgift har betalat för den termin anståndet gäller görs normalt ingen återbetalning utan avgiften gäller för terminen närmast efter anståndstidens utgång. Den som vill påbörja sina studier efter anståndstidens utgång, ska följa anvisningarna i anståndsbeslutet, dvs. anmäla sig igen till den utbildning anståndet gäller för, samt bifoga kopia på anståndsbeslutet.

I de fall en student som är skyldig att betala studieavgift har betalat för den termin studieuppehållet gäller görs normalt ingen återbetalning utan avgiften gäller för terminen närmast efter studieuppehållet.

Anmälningsavgift

För att din ansökan ska behandlas måste du betala en anmälningsavgift. Följ länken för att läsa om anmälningsavgiften och vilka som är berättigade att inte betala anmälningsavgift.

Frågor om anmälnings- och studieavgifter besvaras av Antagningsenheten,  antagningen@mdh.se