Antagningsordning

I antagningsordningen beskrivs de föreskrifter högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.

I antagningsordningen hänvisas till s.k. bedömningshandböcker som högskolan använder i bedömningsarbetet och även till rekommendationer utfärdade av SUHF:s (Sveriges universitet och högskolors förbund) som högskolan tillämpar. Om du är intresserad av att ta del av dessa kan du kontakta antagningen via e-post, antagningen@mdh.se eller via telefon, 016-15 32 50.