Antagning till senare del av program

Antagning till senare del av program hos Mälardalens högskola sker via antagning.se. Ansökningsperioden till senare del för höstterminen 2019 är 15 mars - 15 april. Antagning till senare del av ett program görs endast vid terminsskifte och då endast i mån av plats. Antagning till sista terminen av ett program görs endast i undantagsfall.

Vilka program som går att söka utannonseras här på vår hemsida inför varje antagningsomgång.

Behörighet och urval

För att kunna bli antagen till senare del av ett program måste du uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde till programmets första termin samt ha läst kurser motsvarade programmets tidigare terminer, du kan läsa om varje programs behörighetskrav på respektive programsida. Observera att det för vissa program krävs ett antagnings- eller arbetsprov för behörighet (vilket framgår av utlysningslistan). Om det är fler sökande än det finns lediga platser görs ett urval baserat på det antal högskolepoäng som uppnåtts senast sista anmälningsdag. Studenter vid Mälardalens högskola (MDH) har förtur till lediga platser på senare del av program.

 

Särskilda regler för vissa program

Notera att särskilda regler gäller för vissa program. De framgår längst ner på sidan på den förteckning över vilka program som går att söka till nästkommande termin. Ibland går det bara att söka till viss ort, det anges i så fall i utlysningslistan.

Sjuksköterskeprogrammet

Om du kommer från ett annat lärosäte kommer du inte att kunna erbjudas en plats på termin 2, 4 och 6. För att kunna söka till termin 3 och 5 måste du ha läst motsvarande tidigare terminer vid annat lärosäte (ex. termin 1-2 för att söka till termin 3 och termin 1-4 för att söka till termin 5).

 

Ansökan

Ansökan görs på antagning.se. Där finnas det tre anmälningsalternativ till senare del av program hos Mälardalens högskola, du måste specificera vilket program du vill söka till på varje anmälningsalternativ. Det kommer att finnas tre anmälningsalternativ av den anledningen att vissa program kan komma att ges på flera orter och att studenter då ska ha möjlighet att prioritera mellan dessa, eller om en sökande vill söka till flera olika program eller inriktningar. Alla tre tillfällen heter "Senare del av program" på antagning.se men har olika anmälningskoder, MDH-55501, MDH-55502 samt MDH-55503, om du bara vill söka till senare del för ett program vid Mälardalens högskola behöver du bara använda ett av anmälningsalternativen. Både på anmälningsalternativen på antagning.se och i din prioriteringslista kommer du att se "Studieort: Västerås", men de orter som gäller är de som står i utlysningslistan.

Det går inte att göra en sen anmälan till senare del av program. Det går inte att kräva en viss termin. Det är dina tidigare studier som avgör till vilken programtermin vi eventuellt kan erbjuda dig en plats. Vilken termin som du bedöms lämplig att eventuellt antas till avgörs av den ansvariga akademin. Skulle du bedömas behörig till en termin som ej ges kommer du inte att kunna antas.

 

Bifogade handlingar

För att vi ska kunna bedöma dina tidigare studier vid andra lärosäten än Mälardalens högskola måste du ladda upp de här dokumenten på antagning.se tillsammans med din anmälan, senast sista ansökningsdag:

  • Kursplaner för alla kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin.
  • Litteraturförteckning för alla kurser du har läst tidigare terminer eller kommer att läsa under innevarande termin. på antagning.se.
  • Andra dokument som du vill åberopa för bedömning av din behörighet.

Studenter vid MDH behöver inte ladda upp några dokument kurser tagna vid MDH efter 1995-07-01, vilka är inrapporterade i Ladok senast anmälningsdagen. Vill du hänvisa till poäng tagna på annat lärosäte måste du bifoga kursplaner och litteraturförteckning.
 

Dokument som styrker din avgiftsfrihet

Från och med höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter för sökande som är medborgare i ett land utanför Norden, EU/EES-land eller Schweiz. För att bli avgiftsbefriad måste du skicka in papper som visar att du är medborgare i något av dessa länder.

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några dokument som styrker ditt medborgarskap

 

Ansök till senare del av program

 

English speaking students that want to apply for later part of program please contact one of the schools guidance counsellors or the Division of Admission and Degrees.