Antagning

Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Sista svarsdag framgår i ditt antagningsbesked. På antagningsbeskedet finns information om vad du behöver göra som ny student. 

Ny student på MDH

Av ditt antagningsbesked framgår om du är antagen, reservplacerad eller om du har strukits från sökt utbildning. Ett beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå kan överklagas. Information om hur detta ska gå till finns på antagningsbeskedet.