Antagen med villkor

Den särskilda behörigheten till en kurs framgår av kursplanen. Där anges vilka förkunskaper som krävs för att man ska kunna förstå och tillgodogöra sig innehållet i kursen.
Om man är behörig kan man bli antagen till kursen. Om man inte uppfyller den särskilda behörigheten till kursen kan man bli antagen med villkor, men man kan också bli struken.

Så här är det:
Har man en registrering på behörighetsgivande kurs/kurser tre terminer bakåt i tiden blir man före urvalet bedömd som ”behörig med villkor”, vilket efter urvalet kan ge statusen ”antagen med villkor”.
Om man inte har någon registrering alls på behörighetsgivande kurs/kurser, eller om registreringen är äldre än tre terminer bakåt i tiden och det inte går att spåra någon aktivitet i kursen, blir man före urvalet bedömd som ”obehörig”, vilket i urvalet ger resultatet ”struken”.

Kort sagt:
Var uppmärksam på den särskilda behörigheten till kursen du sökt, och håll koll på informationen på dina sidor på antagning.se efter ansökan!

Före urvalet:                             Efter urvalet:
Behörig                        →         Antagen/reservplacerad
Behörig med villkor     →         Antagen med villkor/reservplacerad
Obehörig                      →         Struken

Om du blir antagen med villkor till en kurs innebär detta att du efter urvalet får ytterligare tid på dig att bli fullt behörig innan kursen startar. Då kan villkoret tas bort och du kan registreras på kursen och gå den.

Om du trots den extra tiden inte blir behörig till kursen, finns möjligheten att pröva om du kan beviljas undantag från villkor.

Ansökan om undantag från villkor på kurs (pdf 145 kB)

Ifylld blankett lämnas i ansvarig akademis brevlåda utanför Studenttorget före kursstart. Om du är osäker på hur långt före kursstart du måste lämna in din ansökan om undantag är du välkommen att kontakta akademin. Akademin fattar beslut om ansökan kan beviljas, eller ska avslås.

Tidsaspekten är särskilt viktig för kurser med praktikinslag, så därför gäller särskilda regler för kurser med verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
HVV: Senast fredagen 3 veckor (24 dagar) före kursstart måste du vara behörig för att få starta VFU-kurs på sjuksköterskeprogrammen.
UKK: Senast 6 veckor (42 dagar) före kursstart måste du vara behörig för att få starta VFU-kurs på lärarprogrammen.
Ta gärna kontakt med studievägledare på HVV och UKK om du är osäker på din behörighetsstatus inför VFU-kurser.

Om din ansökan om undantag från villkor blir beviljad kommer du att få information från akademin som ansvarar för kursen om du ska registrera dig på egen hand, eller om registreringen sker av akademin i samband med att villkoret tas bort.

Om din ansökan om undantag från villkor får avslag är du välkommen att kontakta akademistudievägledaren för ett samtal om dina studier.