Anstånd

Om du inte kan påbörja dina studier som planerat kan du ansöka om anstånd med studiestarten om det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns giltiga skäl för längre tid. Om du blir beviljad anstånd är det viktigt att komma ihåg att det anståndet gäller under förutsättning att utbildningen anordnas och att behörighetskraven är oförändrade. Du måste själv aktivt skicka in en kopia på beslut till antagning.se för att ta din plats i anspråk. Detta ska göras senast sista anmälningsdag. Du kan inte ta platsen i anspråk under anståndstiden.