Text

Industriell projektledning

  • Utbildningsnivå
  • Huvudområde

Om du vill lära dig principer, metoder, verktyg och projektstrategier för effektivt genomförande av projekt för att få högkvalitativ kompetens inom industriell projektledning, är den här kursen något för dig.

Du kommer att utveckla kunskap och färdigheter om hur du kan förbättra din projektledningskapacitet och leverera förutbestämda projektresultat. Under kursen kommer du att arbeta med och relatera förvärvad kunskap och färdigheter till projektledning i ditt företag.

De faser som finns i projekt omfattas; etablera, genomföra, överlämna till linjeorganisation och avsluta projektet. Organisatoriska aspekter av projektledning är i fokus som ledarskap, agilt tänkande, kvalitetsledning, kommunikation och beslutsfattande.

Kursen är för dig som arbetar med produktutveckling, med förbättringar i produktionen eller i ett administrativt projekt.


Du lär dig att

  • Visa förmågan att utveckla en projektgenomförandeplan, inklusive val av lämpliga metoder och verktyg för genomförande.
  • Beskriva, utvärdera och analysera hur olika aktiviteter och beslut påverkar projektet och möjligheten att nå de planerade projektmålen.
  • Visa förmågan att genomföra ett projekt i ett industriellt sammanhang inklusive förändringsledning, kommunikation, rapportering, överlämnande och avslutning av projektet.
  • Visa färdigheter i att beskriva förhållandet mellan organisation och ledarskap, lärande samt kommunikation beträffande projektledning.
  • Analysera möjligheter och begränsningar för att använda agila metoder inom industriell projektledning samt relatera till relevanta teorier inom projektledning.

Särskild behörighet

40 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella kraven på akademiska studier och engelska kan du få din behörighet bedömd baserad på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.


Kursen ges på höstterminen. Anmälan öppnar i mitten av mars.

Lärare

Universitetslektor

Yvonne Lagrosen

016-15 51 64

yvonne.lagrosen@mdh.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDH erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen