Text

Industriell projektledning

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Eskilstuna
 • $stringTranslations.StartDate 2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU437
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Om du vill lära dig principer, metoder, verktyg och projektstrategier för effektivt genomförande av projekt för att få högkvalitativ kompetens inom industriell projektledning, är den här kursen något för dig.

Du kommer att utveckla kunskap och färdigheter om hur du kan förbättra din projektledningskapacitet och leverera förutbestämda projektresultat. Under kursen kommer du att arbeta med och relatera förvärvad kunskap och färdigheter till projektledning i ditt företag.

De faser som finns i projekt omfattas; etablera, genomföra, överlämna till linjeorganisation och avsluta projektet. Organisatoriska aspekter av projektledning är i fokus som ledarskap, agilt tänkande, kvalitetsledning, kommunikation och beslutsfattande.

Kursen är för dig som arbetar med produktutveckling, med förbättringar i produktionen eller i ett administrativt projekt.

Kursen ges helt på distans, det vill säga inga fysiska träffar under hösten 2021.

Kursblad Visualization of industrial applications


Du lär dig att

 • Visa förmågan att utveckla en projektgenomförandeplan, inklusive val av lämpliga metoder och verktyg för genomförande.
 • Beskriva, utvärdera och analysera hur olika aktiviteter och beslut påverkar projektet och möjligheten att nå de planerade projektmålen.
 • Visa förmågan att genomföra ett projekt i ett industriellt sammanhang inklusive förändringsledning, kommunikation, rapportering, överlämnande och avslutning av projektet.
 • Visa färdigheter i att beskriva förhållandet mellan organisation och ledarskap, lärande samt kommunikation beträffande projektledning.
 • Analysera möjligheter och begränsningar för att använda agila metoder inom industriell projektledning samt relatera till relevanta teorier inom projektledning.

Särskild behörighet

Avslutade kurser om 45 hp i Produkt- och Processutveckling samt minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från industrin eller högskolestudier inom teknikområdet om minst 60 hp samt minst 24 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Industriell projektledning

Till anmälan

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter behöver du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Vissa kurser kräver yrkeserfarenhet. Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdh.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDH erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen