Text

Industrialisering och Tid till volym

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Eskilstuna
 • $stringTranslations.StartDate 2021-03-29 - 2021-06-06 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU451
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

I den här kursen lär du dig metoder, verktyg och strategier för att få kompetens i världsklass inom industrialisering av nya produkter och produktionsteknik. Om du är involverad i implementering av industrialiseringsaktiviteter och processer för att korta tiden till produktionsvolym, är den här kursen något för dig.

Du får kunskap, metoder, verktyg och strategier som krävs för en effektiv industrialiseringsprocess för att en ny produkt snabbare ska uppnå tid-till-marknad och tid-till-volym med högre kvalitet. Under kursen kommer du att arbeta med något av ditt företags industrialiseringsutmaningar som ett projekt och analysera sätt att hantera utmaningarna på ett effektivt sätt.

Kursen fokuserar på gränssnitt för FoU-tillverkning, hantering av nyhets- och feedbackslingor, TRL och MRL, produktionsprocesser, produktionsstart och ramp-up. Dessutom ger kursen insikter om hur Industri 4.0 eller digitaliseringsteknik kan stödja ditt företags industrialiseringsaktiviteter.

Du lär dig att

 • Beskriva industrialiseringsprocessen och olika aktiviteter, metoder och verktyg som används för att minska störningar, tid-till-marknad och tid-till-volym.
 • Visa färdigheter i att analysera hur olika industrialiseringsaktiviteter och beslut påverkar produktionsstart och produktionsvolym i full skala.
 • Visa färdigheter i att beskriva olika faktorer som påverkar industrialisering och tid-till-volym, och att analysera och jämföra den totala prestationen.
 • Visa förmåga att utföra och relatera ett företags praktiska arbete till teorierna om industrialisering och produktionsupprampning.
 • Analysera begränsningarna och möjligheterna till förbättring av den nuvarande industrialiseringsprocessen med hänsyn till potentialen i Industri 4.0-teknik.

Särskild behörighet

40 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella kraven på akademiska studier och engelska kan du få din behörighet bedömd baserad på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Industrialisering och tid till volym

Till anmälan

Lärare

Universitetslektor /Docent

Koteshwar Chirumalla

+4616153215

koteshwar.chirumalla@mdh.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDH erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium