Text

Industrialisering och Tid till volym

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Studieort Eskilstuna
 • $stringTranslations.StartDate 2021-03-29 - 2021-06-06 (deltid 33%)
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Kurskod PPU451
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

I den här kursen lär du dig metoder, verktyg och strategier för att få kompetens i världsklass inom industrialisering av nya produkter och produktionsteknik. Om du är involverad i implementering av industrialiseringsaktiviteter och processer för att korta tiden till produktionsvolym, är den här kursen något för dig.

Du får kunskap om metoder, verktyg och strategier för en effektiv industrialiseringsprocess och hur tid-till-volym med hög kvalitet kan erhållas. Under kursen kommer du att arbeta med någon av ditt företags industrialiseringsutmaningar som ett projekt och analysera hur utmaningarna kan hanteras på ett effektivt sätt.

Kursen fokuserar på gränssnitt mellan FoU och tillverkning, och innehåller avsnitt om informationsåterkoppling, mognadsbedömning, produktionsprocesser, produktionsstart och upprampning. Kursen avslutas med insikter från digitalisering och industri 4.0.

Kursblad Industrialisering och tid till volym

Ladda ner kursbeskrivning: Industrialisering och Tid till volym PDFPDF


Du lär dig att

 • Beskriva industrialiseringsprocessen och olika aktiviteter, metoder och verktyg som används för att minska störningar, tid-till-marknad och tid-till-volym.
 • Visa färdigheter i att analysera hur olika industrialiseringsaktiviteter och beslut påverkar produktionsstart och produktionsvolym i full skala.
 • Visa färdigheter i att beskriva olika faktorer som påverkar industrialisering och tid-till-volym, och att analysera och jämföra den totala prestationen.
 • Visa förmåga att utföra och relatera ett företags praktiska arbete till teorierna om industrialisering och produktionsupprampning.
 • Analysera begränsningarna och möjligheterna till förbättring av den nuvarande industrialiseringsprocessen med hänsyn till potentialen i Industri 4.0-teknik.

Särskild behörighet

40 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella kraven på akademiska studier och engelska kan du få din behörighet bedömd baserad på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.


Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Industrialisering och tid till volym

Till anmälan

Lärare

Universitetslektor /Docent

Koteshwar Chirumalla

016-15 32 15

koteshwar.chirumalla@mdh.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDH erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium
Till toppen