Text

Industri 4.0 - Introduktion

  • Högskolepoäng 5 hp
  • Studieort Eskilstuna
  • $stringTranslations.StartDate 2021-03-29 - 2021-06-06 (deltid 33%)
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Kurskod PPU213
  • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Industri 4.0 teknologier förändrar det industriella landskapet och tillverkningsföretag behöver hänga med för att förbli konkurrenskraftiga.

Om kursen

Den här kursen är för dig som vill veta mer om teknologierna inom industri 4.0. Kursen är speciellt designad för dig som jobbar i tillverkningsindustrin. Den ger grundläggande kunskap om terminologin inom industri 4.0 samt insikt och förståelse kring den 4:e industriella revolutionen och hur den påverkar industrin och människan.

Efter avslutad kurs har du grundläggande kunskaper om huvudteknologiområden och nyckelbegrepp inom Industri 4.0.

 

Du lär dig att

• Förstå digitaliseringens påverkan på industri och människa både nu och i framtiden.

• Få grundläggande kunskap om nyckelbegrepp och teknologiområden, samt dess potential och fördelar.

• Känna till vilka ekonomiska drivkrafter det finns för att implementera Industri 4.0-teknologier.

 

Innehåll

• Introduktion till de viktigaste teknologierna inom industrin 4.0.

• Ekonomiska drivkrafter för att implementera industri 4.0-teknologier.

• Produktions- och utvecklingsingenjörens roll i utvecklingen av framtida produktionssystem.

• Digitaliseringens inverkan på industrin och människan.

 

Särskild behörighet

30 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin.

Om du inte uppfyller de formella kraven på akademiska studier kan du få din behörighet bedömd baserad på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Industri 4.0 - Introduktion

Till anmälan

Lärare

Forskare

Mats Ahlskog

+4616153291

mats.ahlskog@mdh.se

Premium

Kursen är en del av Premium-projektet där MDH erbjuder kurser som syftar till att ge branschen den kompetens som krävs för hållbar och smart produktion.

Kompetensutveckling med Premium