Text

Mätmetoder i strömning och värmeöverföring

  • Högskolepoäng 2.5 hp
  • Studieort Ortsoberoende
  • $stringTranslations.StartDate 2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 50%)
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Kurskod ERA316
  • Huvudområde Energiteknik

För ingenjörer och forskare som vill förstå experimentella mätningar i vätskor kan denna kurs ge en överblick över ämnet på ett snabbt och effektivt sätt.

Om kursen

Experiment med vätskor är coolt! Och det kan vara hett också!
Hur mäter man hastighet, tryck och temperatur? Vilka parametrar kan man mäta exakt? Hur kan man använda lasrar för att mäta hastighet?

I kursen kommer vi att diskutera behovet av experimentella mätningar inom strömningsmekanik och värmeöverföring, vilka utmaningar som finns samt hur man väljer den bästa metoden för respektive tillämpning. Du kommer att lära dig om de vanligaste metoderna för att mäta flödet av gaser och vätskor. Du kommer även att lära dig om mätmetoder för värmeöverföring, vilken är relevant för kylning av elektriska komponenter och högtemperaturdelar i små och stora motorer för kraftproduktion.

Kursen täcker olika intrusiva- och icke-intrusiva metoder för mätning av nyckelparametrar som tryck, hastighet, temperatur och kommer att belysa de grundläggande fenomen som de olika mätmetoderna bygger på. Betydelsen av tillförlitliga experimentella mätningar och mätosäkerheter och repeterbarhet kommer även att behandlas i kursen.

Kursen kommer att pågå under sex veckor, mellan 8 november och 19 december. Den förväntade arbetsinsatsen för att genomföra kursen är 60 klocktimmar. Kursens första vecka är en introduktionsvecka, därefter en modul per vecka med korta beräkningsuppgifter och diskussioner. Näst sista veckan ägnas åt inlämningsuppgiften och den sista veckan ägnas åt tentamen samt sista seminarium. Kontakta läraren för att diskutera möjligheterna att läsa kursen på en annan fart eller om kursens tidpunkt utgör ett problem.

Du kan även läsa kursen i Industriell processtyrning, vilket hjälper dig att se hur man kan använda data från mätningar och beräkningar för att styra en industriell process.

Du kommer att lära dig att

  • Beskriva vanligen använda mätmetoder i strömningsmekanik och värmeöverföring och jämföra grundläggande principer bakom dessa metoder
  • Argumentera för vikten av experimentella mätningar och mätosäkerhet och repeterbarhet
  • Förklara utmaningarna och begränsningarna för olika mättekniker och rangordna parametrarna i enlighet med mätnoggrannhet
  • Välja och motivera den mest lämpliga mättekniken för en specifik tillämpning inom strömning och värmeöverföring.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska


Lärare

Kursplan

Du kan läsa i detalj om utbildningen, dess innehåll och litteratur m.m. i kursplanen

Se kursplan

Anmäl dig till kursen

Mätmetoder i strömning och värmeöverföring

Stängd för anmälan HT21

Information om anmälan

Efter att du anmält dig behöver du eventuellt komplettera med dokument för att styrka din behörighet. De flesta svenska akademiska meriter hämtas automatiskt. Vänta några dagar efter att du skickat in din anmälan – om dina akademiska meriter fortfarande inte syns på Mina sidor ska du ladda upp dem. Om du har utländska meriter behöver du ladda upp kopia på dem på antagning.se.

Vissa kurser kräver yrkeserfarenhet. Om kursen du söker har krav på yrkeserfarenhet måste du ladda upp ett tjänstgöringsintyg som är underskrivet av din arbetsgivare. Du hittar mall för tjänstgöringsintyg nedan som du kan använda om du vill.

Inga akademiska meriter?

Kursen kräver att du har tidigare akademiska studier. Du som inte har det men har yrkeserfarenhet inom området kan bedömas på så kallad reell kompetens. Det innebär att det görs en bedömning av både formella meriter (betyg, examensbevis) och yrkeserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen. Om du anser att du har kompetensen som krävs för kursen, ska du fylla i en CV/Kompetensbeskrivning, mall finns nedan. Den ska innehålla:

• Utbildningar

• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet

• Kunskaper i Engelska

• Övrigt du vill åberopa

Tänk på att ge en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter, inte bara en titel.

Du behöver också ett underskrivet tjänstgöringsintyg från din arbetsgivare, mall att ladda ner finns nedan.

Ladda ner mall för CV/Kompetensbeskrivning Word, 27.6 kB, opens in new window.

Ladda ner mall för Tjänstgöringsintyg Word, 25.5 kB, opens in new window.

Om du har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till lifelonglearning@mdh.se

FutureE

Kurserna ingår i projektet FutureE där MDH erbjuder nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

För företag som vill samarbeta om kompetensutveckling
Till toppen