Text

MDH erbjuder poänggivande online kurser för dig som är yrkesverksam inom miljö- och energisektorn. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Kompetensutveckling för dig inom miljö- och energisektorn

Miljö- och energi

MDH erbjuder poänggivande online kurser för dig som är yrkesverksam inom miljö- och energisektorn. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet. Samtidigt får du en inblick i forskning, metodik och ny teknik som ligger i framkant.

Har du inte tidigare högskolestudier på din CV, eller har andra studier än vad som krävs för behörighet, kan du ändå anses vara behörig genom så kallad reell kompetens som till exempel yrkeserfarenhet.

Kontakta oss gärna om du har andra behov av utbildningar eller kompetensstärkande aktiviteter.

Dessa kurser ges preliminärt till höstterminen 2021
och kan sökas från mars 2021

Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-11-09 - 2020-12-06 (deltid 33%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod MTK316
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-11-09 - 2020-12-06 (deltid 33%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod MTK315
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2020-10-04 (deltid 33%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod ERA316
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-11-09 - 2020-12-06 (deltid 33%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod ERA313
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-11-09 - 2020-12-06 (deltid 33%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod OAH305
Fortbildning
 • Högskolepoäng 2.5 HP
 • Utbildningsnivå P
 • Starttid, sluttid och studietakt 2020-08-31 - 2020-10-11 (deltid 33%)
 • Plats Ortsoberoende
 • Kurskod ERA315

FutureE

Kurserna ingår i projektet FutureE där MDH erbjuder nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

För företag som vill samarbeta om kompetensutveckling

FAQ - Fortbildning och kompetensutveckling

Här hittar du de vanligaste frågorna med tillhörande svar om våra fortbildningskurser inom områdena AI och mjukvaruutveckling, Smart produktion samt Miljö och energi vid Mälardalens högskola.

Läs mer
Till toppen