Text

Utbildningspaketet skola-arbetsliv

 • Högskolepoäng Utbildningen är inte poänggivande hp
 • Studieort Enligt överenskommelse med huvudman
 • Utbildningsnivå Kräver ingen särskild behörighet
 • Huvudområde Utbildningsvetenskap och matematik

MDH har i uppdrag av Skolverket att genomföra utbildningspaketet skola-arbetsliv i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och landets regioner/län.

Målgrupp

Utbildningspaketet vänder sig till grupper av lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare. Skolledares deltagande är mycket viktigt för att förankra arbetet. Studie- och yrkesvägledaren är i sin profession viktig som stöd i lärarnas process.

Syfte

 1. Att stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete.
 2. Att utveckla undervisningsmaterial med koppling skola-arbetsliv i alla ämnen.
 3. Att öka kunskapen om arbetsmarknaden.
 4. Att utveckla samarbete för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan.

För eleverna

Skolans personal utvecklar undervisningsmaterial i alla ämnen, som ska stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete.

Resultat

Efter utbildningen har deltagarna:

 • en ökad kunskap om arbetsmarknaden
 • ett nätverk av kontakter inom regionen för samarbete skola – arbetsliv
 • en samlad bank av det framtagna undervisningsmaterialet
 • startat upp ett samarbete för fortsatt utveckling

Utbildningens omfattning och upplägg

Utbildningen innebär två utbildningsdagar utspridda på tre-fyra månader med handledning i mindre grupper mellan tillfällena.

Handledningen inkluderar tre-fyra tillfällen, ca åtta timmar totalt. Eget förberedelsearbete därutöver kan tillkomma.

Gruppdeltagarnas uppgift är att utveckla undervisningsmaterial med koppling skola-arbetsliv.

Grupperna kan variera något i antal deltagare och sätts ihop i samverkan mellan skolan och arrangörerna. Varje grupp leds av en professionell handledare.

Erbjudandet är avgiftsfritt, resor till och från utbildningsorten i det egna länet tillkommer.

MDH arbetar med kommuner/ regioner i hela Sverige.

Anmälan och frågor

Hör av dig om du är intresserad av denna utbildning.

Samordnare

Cecilia Westerdahl

+4616153619

cecilia.westerdahl@mdh.se

Avgifter

Kostnadsfri för deltagarna, bekostas av huvudman.