Text

Introduktion till programmering i textbaserad miljö

 • Högskolepoäng 5 hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Huvudområde Anmäl dig senast 15 december 2021
texter som ska symbolisera koder

Samhället utvecklas snabbt och ställer allt högre krav på vår digitala kompetens - inte minst i vår undervisning. Därför är det viktigt att tillgodose lärare med kunskap och verktyg om hur programmering kan appliceras i klassrummet.

format_quote

Programmering behövs i klassrummet

Begona Ortiz Poyato

Gymnasielärare

Läs mer

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i textprogrammering och i hur programmering tillämpas i undervisningen i matematik- /teknikämnet. Kursen ges i samarbete med Region Sörmland på uppdrag av Skolverket för att stärka kompetensen inom programmering för lärare. Kursen är kostnadsfri (resekostnader bekostas inte, men Region Sörmland står för kurslokal, lunch och fika vid de fysiska träffarna).Målgrupper

 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i gymnasieskolan
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.


Du lär dig att

 • skapa enklare program i textbaserad miljö
 • läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program
 • utforma algoritmer för att lösa problem
 • identifiera moment och innehåll i relevanta kurs- och ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg
 • ha förståelse för hur programmering kan introduceras för elever


Genomförande

Kursen består av digitala träffar via Zoom, ett webbinarium samt behovsdriven handledning som ges via Canvas och/eller via Zoom. Kursen baseras på ett antal kopplade övningar/laborationer med ökande komplexitet och svårighet valda för att passa lärarnas undervisningsbehov. Kursen ges av ämneskunniga lärare från datavetenskap och didaktik. Kursen använder p5.js, en variant av processing för javascript.

Kursen består även av fyra fysiska träffar i Hotell Plevnagården i Malmköping i konferensrum, Generale. Fika och lunch ingår.

 1. Kursstart, torsdag 13 januari, 2022, klockan 10.00 - 15.00
 2. Litteraturseminarium, onsdag 16 mars, 2022, klockan 10.00 - 15.00
 3. Programmeringsträff, måndag 25 april, 2022, klockan 10.00 - 15.00
 4. Projektredovisning, tisdag 31 maj, 2022, klockan 10.00 - 15.00

Föreläsningar via Zoom klockan 15.30-16.30:

19 januari, 26 januari, 2 februari, 9 februari, 16 februari, 9 mars, 23 mars, 28 mars, 4 april, 2 maj, 9 maj, 16 maj och 23 maj.


Anmälan

För att söka kursen behöver du skicka din ansökan senast 15 december 2021 till Dimitra Kountsiu.

Blankett Huvudmannens godkännande. Pdf, 104.4 kB.

Kontakt

Hör av dig om du har frågor om denna utbildning.

Till toppen